แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530903-001
GPS: 17.52151 N,100.25991 E,Alt:83 m.
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:45:00 15/07/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.04 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 50.3 %RH
ความเร็วลม 2.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 83.1 %RH
ทิศทางลม 258° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1127 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 122 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1001.59 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 6.57 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.