แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530902-001
GPS: 17.40715 N,100.325981 E,Alt:100 m.
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 19:55:00 12/01/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.14 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 92.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.3 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 92.8 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 963 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 6 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.78 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 11.11 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.