แสดงข้อมูลตรวจวัด



สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530900-001
GPS: 17.467815 N,100.332367 E,Alt:80 m.
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:10:00 07/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 19.23 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 9.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 21.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 51.7 %RH
ความเร็วลม 10.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 55.5 %RH
ทิศทางลม 13° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1016.79 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.74 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.