แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:55:00 05/08/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.97 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.8 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.7 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 483 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 89 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.48 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 9.32 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.