แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-002
GPS: 17.59888 N,100.05234 E,Alt:75 m.
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:55:00 17/12/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.29 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 40.7 %RH
ความเร็วลม 0.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.6 %RH
ทิศทางลม 44° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 838 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.68 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.74 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.