แสดงข้อมูลตรวจวัด



สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-001
GPS: 17.59157 N,100.02065 E,Alt:68 m.
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:50:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.44 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 72.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 70.8 %RH
ความเร็วลม 2.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.5 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 636 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 282 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1001.74 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.4 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 22.9 mm.
แบตเตอรี 14.44 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 4.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.