แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-001
GPS: 17.59157 N,100.02065 E,Alt:68 m.
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 18:00:00 08/07/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.26 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 27.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 79.3 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.9 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 133 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 54 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1003.52 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 4.1 mm.
แบตเตอรี 10.75 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.