แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530806-001
GPS: 17.55835 N,100.05737 E,Alt:52 m.
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:40:00 11/07/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.32 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -14.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 5.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 3.9 %RH
ความเร็วลม 5.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 5.2 %RH
ทิศทางลม 99° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 292 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 292 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 999.58 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.