แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:35:00 22/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.01 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 93.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 92.8 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95.6 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 182 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 182 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 2.1 mm.
ความกดอากาศ 1005.57 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 4.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 16 mm.
แบตเตอรี 13.44 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 8.5 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.