แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-002
GPS: 17.6769 N,99.98371 E,Alt:286 m.
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:45:00 20/03/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.67 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 48.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 14.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 806 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 991.93 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 7.2 mm.
แบตเตอรี 12.67 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.4 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.