แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530803-001
GPS: 17.72351 N,100.07391 E,Alt:97 m.
ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:45:00 24/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 32.93 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 63.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.8 %RH
ความเร็วลม 2.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.2 %RH
ทิศทางลม 171° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 976 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 245 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1011.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 2.8 mm.
แบตเตอรี 13.78 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.8 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.