แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 05:50:00 19/06/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.44 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 93.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 81.3 %RH
ความเร็วลม 2.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.6 %RH
ทิศทางลม 339° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 3 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.46 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.3 mm.
แบตเตอรี 12.59 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.