แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:30:00 20/08/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.21 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 75.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 71.6 %RH
ความเร็วลม 1.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95.9 %RH
ทิศทางลม 137° SE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1020 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 164 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1016.41 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.3 mm.
แบตเตอรี 13.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.