แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:25:00 19/02/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.63 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 64.9 %RH
ความเร็วลม 1.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 88.3 %RH
ทิศทางลม 197° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 336 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 329 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1023.31 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.49 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.