แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-007
GPS: 17.71894 N,100.03439 E,Alt:142 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:05:00 17/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.91 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 23.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 91.2 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1003.59 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 6.3 mm.
แบตเตอรี 13.22 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.4 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.