แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-006
GPS: 17.7172 N,99.97599 E,Alt:102 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:35:00 22/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.14 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง NAN °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 1.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 89° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 561 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 273 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 998.92 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 13.2 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 8.1 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.