แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:45:00 25/06/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.4 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 29.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 72.9 %RH
ความเร็วลม 4.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 77.4 %RH
ทิศทางลม 183° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 205 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 89 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1002.31 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 2.06 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.