แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:45:00 08/04/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.38 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 48.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 43 %RH
ความเร็วลม 0.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 74.8 %RH
ทิศทางลม 110° ESE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1151 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 109 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1011.24 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 5.55 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.