แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.28 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 74.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 56.8 %RH
ความเร็วลม 6.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.3 %RH
ทิศทางลม 197° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 688 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 230 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 998.02 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 14.3 mm.
แบตเตอรี 13.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.