แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 21:00:00 25/09/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.99 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 58.5 %RH
ความเร็วลม 2.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 81.3 %RH
ทิศทางลม 294° WNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1010 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1002.02 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 4.5 mm.
แบตเตอรี 13.12 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.9 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.