แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.56 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 73.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 627 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 182 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.67 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 20.1 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.9 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.