แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530711-001
GPS: 17.309179 N,100.191299 E,Alt:70 m.
ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:15:00 07/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 19.45 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 10.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 21.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 53.1 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 58.9 %RH
ทิศทางลม 41° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1017.15 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.87 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.