แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530709-001
GPS: 17.188309 N,100.058875 E,Alt:55 m.
ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 18:00:00 11/09/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.1 %RH
ทิศทางลม 130° SE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 976 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 14 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1005.22 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 1.5 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.5 mm.
แบตเตอรี 5.95 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.