แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530708-001
GPS: 17.206583 N,100.093788 E,Alt:54 m.
ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:25:00 06/01/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.11 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 16.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 48.2 %RH
ความเร็วลม 1.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89.5 %RH
ทิศทางลม 61° ENE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 737 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 737 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1014.57 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 9.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.