แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530707-001
GPS: 17.238485 N,100.056473 E,Alt:55 m.
ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 21:15:00 24/04/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.84 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 67.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 37.4 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.4 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 332 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.08 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.49 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.