แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530701-001
GPS: 17.29557 N,100.100273 E,Alt:48 m.
ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 19:30:00 22/04/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.39 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 39.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 37.2 %RH
ความเร็วลม 14 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 78.8 %RH
ทิศทางลม 312° NW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 885 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.14 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.69 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.