แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530604-001
GPS: 18.185522 N,101.065903 E,Alt:384 m.
ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:35:00 14/08/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.28 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 88.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 86.8 %RH
ความเร็วลม 2.7 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89.2 %RH
ทิศทางลม 233° SW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 390 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 144 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 996.08 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 5.01 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.