แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530600-001
GPS: 18.020792 N,101.064018 E,Alt:420 m.
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 22:20:00 23/03/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 21.59 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 48.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 869 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.25 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 8.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 11.7 mm.
แบตเตอรี 10.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.