แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530500-001
GPS: 17.993992 N,100.877045 E,Alt:230 m.
อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 02:25:00 20/10/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.69 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 23.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 94.1 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.6 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.76 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.9 mm.
แบตเตอรี 10.56 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.