แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530406-001
GPS: 17.85865 N,100.96437 E,Alt:337 m.
ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:15:00 07/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 15.76 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 15.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 5.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 18.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 51.2 %RH
ความเร็วลม 24.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 61.9 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 23 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 23 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1018.55 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.74 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.