แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530404-001
GPS: 17.58521 N,100.491486 E,Alt:127 m.
ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:50:00 13/10/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.61 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 55.9 %RH
ความเร็วลม 4.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.1 %RH
ทิศทางลม 51° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 783 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 742 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1011.56 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.2 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.8 mm.
แบตเตอรี 13.19 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.