แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530403-001
GPS: 17.8321 N,100.781387 E,Alt:175 m.
ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:30:00 12/09/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.47 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 92.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 65.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 92.3 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1002 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.33 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 11.63 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.