แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530402-001
GPS: 17.7697214 N,100.725258 E,Alt:168.5 m.
ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 03:55:00 12/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 15.13 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 15.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 17.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 69.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 3 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1009.59 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.56 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.