แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530400-001
GPS: 17.7253561 N,100.681564 E,Alt:150 m.
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:35:00 06/01/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.22 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 13.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 57.5 %RH
ความเร็วลม 8.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 88 %RH
ทิศทางลม 28° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 648 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 648 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1014.85 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.31 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.