แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530205-001
GPS: 17.47657 N,99.9933 E,Alt:58 m.
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:15:00 17/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.27 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 91.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.8 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 1.2 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 9.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 15.6 mm.
แบตเตอรี 11.68 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 3.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.