แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530205-001
GPS: 17.47657 N,99.9933 E,Alt:58 m.
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:45:00 24/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.7 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 61.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.8 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1012.01 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 10.7 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 10.7 mm.
แบตเตอรี 13.86 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.