แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:15:00 17/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.84 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 23.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 96.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 96.3 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.6 mm.
ความกดอากาศ 1002.95 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.7 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 37.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 42.4 mm.
แบตเตอรี 12.89 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.