แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 23:20:00 23/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.39 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 86.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 58.3 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.6 %RH
ทิศทางลม 48° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 876 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.9 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 3.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 8.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 8.9 mm.
แบตเตอรี 12.89 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.