แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:50:00 24/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 32.4 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.5 %RH
ความเร็วลม 4.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.9 %RH
ทิศทางลม 35° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 932 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 320 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1070.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.3 mm.
แบตเตอรี 13.76 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.