แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.61 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 27.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 81.3 %RH
ความเร็วลม 2.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 99.4 %RH
ทิศทางลม 179° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 796 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 423 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1070.28 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.4 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 9 mm.
แบตเตอรี 13.84 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.9 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.