แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530116-001
GPS: 17.717461 N,100.210808 E,Alt:90 m.
ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:15:00 17/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 23.4 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 23.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 94.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1005.35 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 3.2 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 19.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 24.4 mm.
แบตเตอรี 12.89 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.