แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530113-001
GPS: 17.72548 N,100.25952 E,Alt:91 m.
ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:20:00 17/12/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.31 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 49.1 %RH
ความเร็วลม 8.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.2 %RH
ทิศทางลม 27° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 473 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 398 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.01 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.22 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.