แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:30:00 22/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.66 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 83.5 %RH
ความเร็วลม 0.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.4 %RH
ทิศทางลม 243° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 497 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 380 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1015.65 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 7.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 16.1 mm.
แบตเตอรี 14.38 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 3.6 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.