แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530108-001
GPS: 17.69807 N,100.12169 E,Alt:77 m.
ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 23:20:00 21/12/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 13.6 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 10 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 34 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.9 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 751 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1016.56 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.92 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.