แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:30:00 27/05/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.16 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 86.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 86.3 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.08 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 22.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 64.9 mm.
แบตเตอรี 12.87 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.8 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.