แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:35:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.6 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 73.3 %RH
ความเร็วลม 4.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 83.4 %RH
ทิศทางลม 135° SE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 647 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 284 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1001.33 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.3 mm.
แบตเตอรี 13.29 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.