แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 07:30:00 09/01/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 22.96 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 89 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 83.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 18 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 18 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.8 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 3.4 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 3.4 mm.
แบตเตอรี 10.13 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.