แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:45:00 24/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.41 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 9.1 %RH
ความเร็วลม 1.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 56.6 %RH
ทิศทางลม 203° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 876 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 841 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1009.88 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.2 mm.
แบตเตอรี 14.31 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.2 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.