แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.75 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 70.7 %RH
ความเร็วลม 4.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80.9 %RH
ทิศทางลม 239° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 575 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 238 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.89 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 15 mm.
แบตเตอรี 13.52 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.2 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.