แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530102-001
GPS: 17.658792 N,100.097385 E,Alt:80 m.
ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:45:00 24/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.26 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 13.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 29.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 4.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 29.6 %RH
ทิศทางลม 177° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1019 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 930 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1011.45 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 2.1 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.6 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.