แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:55:00 01/09/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.53 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 92.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 90.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.1 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 82 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 82 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1004.84 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.6 mm.
แบตเตอรี 9.92 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.