แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 104700-001
GPS: 13.6677 N,100.606 E,Alt:84 m.
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 23:20:00 23/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.76 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 72.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.3 %RH
ความเร็วลม 0.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 81.8 %RH
ทิศทางลม 359° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 802 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1012.16 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.7 mm.
แบตเตอรี 12.99 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.7 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.