แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:55:00 15/11/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 55.8 %RH
ความเร็วลม 7.7 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 69.2 %RH
ทิศทางลม 19° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 699 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 113 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.69 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.42 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.