แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 21/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.94 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 65 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 65 %RH
ความเร็วลม 10 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.5 %RH
ทิศทางลม 107° ESE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 312 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 137 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.09 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 17.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 28 mm.
แบตเตอรี 14.37 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 10.1 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.