แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:05:00 17/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.63 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 91.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1004.78 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 1.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 33.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 47 mm.
แบตเตอรี 12.95 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.2 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.