แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100200-001
GPS: 13.7701 N,100.5092 E,Alt:0 m.
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:30:00 04/05/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.4 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 30.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 75.5 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 76.4 %RH
ทิศทางลม 142° SE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 5 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.49 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.