ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 770403-001

สถานที่ติดตั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 11.29380
Longtitude: E 99.37620

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
13/10/2007

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2B Firmware: V2.17

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By AIS

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:770403-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.