ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 530303-002

สถานที่ติดตั้ง
บ้านห้วยสีเสียด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 17.69290
Longtitude: E 100.55900

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
11/12/2011

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ
กล้องถ่ายภาพ

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2B Firmware: V2.21

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By AIS
UHF 439.0MHz GFSK 9600bps (รัสมี 1km)
APRS 145.525MHz AFSK 1200bps (รัสมี 5km)

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:530303-002
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.