ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 500513-001

สถานที่ติดตั้ง
บ้านแม่หวาน
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 18.96415
Longtitude: E 99.22565

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
24/08/2007

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ
กล้องถ่ายภาพ

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2B Firmware: V2.25

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By DTAC
UHF 439.0MHz GFSK 9600bps (รัสมี 1km)

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:500513-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.