ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 100200-001

สถานที่ติดตั้ง
พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 13.77010
Longtitude: E 100.50920

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
10/12/2009

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2A Firmware: V2.00

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By TRUE

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:100200-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.