ส่วนของบทความ

ส่วนของบทความ->ความรู้อุตุนิยมวิทยา->เกณฑ์การวัดความเร็วลม [ ค้นหา ]

เกณฑ์การวัดความเร็วลม
หัวข้อ เกณฑ์การวัดความเร็วลม
รายละเอียด ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โล่งแจ้ง
ส่งโดย Atten

เกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้น ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โล่งแจ้ง

ขนาดของลม

สัญลักษณ์ที่แสดงบนบก

Knots

Km./hr

ลมสงบ CALM ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรงๆ

น้อยกว่า 1

น้อยกว่า 1

ลมเบา LIGHT AIR ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่ทันไปตามทิศลม

1-3

1-5

ลมอ่อน LIGHT BREEZE รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไปตามทิศลม

4-6

6-11

ลมโชย GENTLE BREEZE ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว

7-10

12-19

ลมปานกลาง MODERATE BREEZE มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กขยับเขยื้อน

11-16

20-28

ลมแรง FRESH BREEZE ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกน้ำ

17-21

29-38

ลมจัด STRONG BREEZE กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยินเสียงหวีดหวิว ใช้ร่มลำบาก

22-27

39-49

พายุเกล อ่อน GALE ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นแกว่งไกว เดินทวนลมไม่สะดวก

28-33

50-61

พายุเกล แรง STRONG GALE อาคารที่ไม่มั่นคงหักพัง หลังคาปลิว

41-47

75-88

พายุ STORM ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสียหายมาก (ไม่ปรากฏบ่อยนัก)

48-55

89-102

พายุใหญ่ VIOLENT STORM

เกิดความเสียหายทั่วไป (ไม่ค่อยปรากฏ)

56-63

103-117

พายุไต้ฝุ่นรือ เฮอร์ริเคน TYPHOON or HURRICANE

มากกว่า

63

มากกว่า

117

โหวต โหวต: 11 - เฉลี่ย: 4.55

เพิ่มคำติชม ให้คะแนน
แนะนำติชม

สถิติ
นั้นมี 17 บทวิจารณ์ในฐานข้อมูล
ชมมากสุด: แปลงหน่วย
คะแนนมากสุด: แปลงหน่วย

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดูบทความในขณะนี้: 1 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 1 แขก และ 0 สมาชิกที่ไม่ออกนาม)
สมาชิกที่มองเห็นได้: 0


 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.